உங்கள் விளம்பரம் இலவசமாக  இடம்பெற வேண்டுமா ? அழைக்கவும்..91 23 500 455 

 DOWNLOAD ANDROID APPS

Safire Tex

India, Vellore, tirupattur
Last update 4 months ago
ID #371
Premium
1 - 4 of 4
Check with seller
Safire Tex
India, Vellore, tirupattur,
Modified 4 months ago

Description

Ladies & kids special Ready-mades ,READYMADE sarees...
Readymade Garment Retailers
Children Readymade Garment Retailers
Ladies Readymade Garment Retailers
Children T Shirt Retailers
Children Undergarment Retailers
Ladies Shirt Retailers
Ladies T Shirt Retailers
Women Undergarment Retailers
Salwar Kameez Retailers
Undergarment Retailers
Children Shirt Retailers
best kids shop tirupattur
kids collections tirupattur
super collection kids tpt

Additional information

Mobile No: 09843445699
Contact Person: A.M.S. Hasan Kadiri
Address: No.4/1, Jinnah Road, Tirupattur Vellore DT
Servicess: Ladies & kids special dress, ladies & kids Ready-mades sarees.
Vote
Result 15 votes
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

 

Best Deal

  Private person
  Registered on 6. Aug 2018
  Allowed extensions: png,gif,jpg,jpeg.
  Maximum size: 2Mb.

  Comments

  Question? Need more information? Want to ask question? Add new comment... You need to log in first.
  Ask questions related to this listing only.
  Comments are moderated.
  Check with seller
  Best Deal 0984344xxxx

  Seller's info

  Listing location

  India, Vellore, tirupattur
  No.4/1, Jinnah Road, Tirupattur Vellore DT
  Premium osclass themes and plugins