உங்கள் விளம்பரம் இலவசமாக  இடம்பெற வேண்டுமா ? அழைக்கவும்..91 23 500 455 

 DOWNLOAD ANDROID APPS

I3 New CPU Only@ 9999

India, Vellore, Tirupattur
Last update 5 months ago
ID #465
Premium
1 photo
9999.00 INR
I3 New CPU Only@ 9999
India, Vellore, Tirupattur,
Modified 5 months ago

Description

I3 Processor
4GB RAM
500 GB HDD
Cabinet
Keyboard mouse
1 Yr Warranty
computer shop near me

Additional information

Mobile No: 09952497377
Contact Person: Xtream Technologies
Address: No 2/1 Dwaraga Pillaiyar Koil St, OPP Taluk Office, Tirupattur
Servicess: Computer sales
Website: www.xtreamtechnology.net
Vote
Result 4 votes
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

 

Best Deal

  Private person
  Registered on 25. Jun 2018
  Allowed extensions: png,gif,jpg,jpeg.
  Maximum size: 2Mb.

  Comments

  Question? Need more information? Want to ask question? Add new comment... You need to log in first.
  Ask questions related to this listing only.
  Comments are moderated.
  9999.00 INR
  Best Deal 995249xxxx

  Seller's info

  Private person
  Registered on 25/06/2018

  Listing location

  India, Vellore, Tirupattur
  No 2/1 Dwaraga Pillaiyar Koil St, OPP Taluk Office, Tirupattur
  Premium osclass themes and plugins