உங்கள் விளம்பரம் இலவசமாக  இடம்பெற வேண்டுமா ? அழைக்கவும்..91 23 500 455 

 DOWNLOAD ANDROID APPS

Dell Latitude D630 Laptop Sale

India, Tirupattur, TIRUPATHUR
Last update 6 months ago
ID #363
Premium
1 - 3 of 3
7500.00 INR
Dell Latitude D630 Laptop Sale
India, Tirupattur, TIRUPATHUR,
Modified 6 months ago

Description

Dell D630
2GB RAM
160GB HDD
Wifi
DVD
Good Condition
used computer sales
used pc sales
used laptop sales
second hand laptop sale

Additional information

Mobile No: 9952497377
Contact Person: Nandha
Address: No 2/1 Dwaraga Pillaiyar Koil St, OPP Taluk Office, Tirupattur
Servicess: used laptop sale
Website: www.xtreamtechnology.net
Vote
Result 10 votes

Youtube video

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

 

Best Deal

  Private person
  Registered on 25. Jun 2018
  Allowed extensions: png,gif,jpg,jpeg.
  Maximum size: 2Mb.

  Comments

  Question? Need more information? Want to ask question? Add new comment... You need to log in first.
  Ask questions related to this listing only.
  Comments are moderated.
  7500.00 INR
  Best Deal 995249xxxx

  Seller's info

  Private person
  Registered on 25/06/2018

  Listing location

  India, Tirupattur, TIRUPATHUR
  No 2/1 Dwaraga Pillaiyar Koil St, OPP Taluk Office, Tirupattur
  Premium osclass themes and plugins